Technologie aparaty suchowe

i-VC

i-VC, regulator głośności najnowszej generacji, sprawia, że aparaty słuchowe odpowiednio przetwarzają dźwięki mowy oraz dopasowują działanie do różnych środowisk dźwiękowych – aparat potrafi tutaj wyciszać hałas bez większego wpływu na głośność odbieranej mowy oraz zwiększać głośność mowy pozostawiając hałas na niższym poziomie wzmocnienia.

Tradycyjna regulacja głośności wprowadza jednakowe zmiany wzmocnienia dla wszystkich częstotliwości. Konwencjonalne potencjometry głośności nie “biorą pod uwagę” faktu, iż informacja zawarta w pewnych pasmach częstotliwościowych dźwięku ma większe znaczenie dla rozumienia mowy niż ta “zakodowana” w innych pasmach. Oznacza to, że zwiększenie wzmocnienia nie zawsze jest ukierunkowane na zwiększenie rozumienia mowy.

Nowatorski system regulacji głośności i-VC działa w ten sposób, iż modyfikacja wzmocnienia w odpowiedni sposób wpływa na pasma kluczowe dla rozumienia mowy. Jeśli głośność jest manualnie zwiększana, i-VC zwiększa wzmocnienie w pasmach wysokoczęstotliwościowych w większym stopniu, niż w pasmach niskich częstotliwości, co “uwydatnia” odpowiednie składowe mowy. Jeśli natomiast Użytkownik zmniejsza głośność, większa redukcja wzmocnienia zachodzi w paśmie niskich częstotliwości, przy stosunkowo nieznacznej redukcji wzmocnienia w paśmie wysokoczęstotliwościowym, “odpowiedzialnym” za zrozumiałość mowy. Jak widać, zwyczajna regulacja głośności staje się czymś niezwykle wyrafinowanym.

Kilka dodatkowych zdań do wykorzystania:

Regulacja głośności nowej generacji i-VC działa na zupełnie innej zasadzie, niż tradycyjne potencjometry głośności. Jeśli Użytkownik zwiększa głośność dźwięku, i-VC automatycznie zwiększa wzmocnienie pasma częstotliwościowego mowy w większym stopniu, niż dla pasm związanych z innymi dźwiękami. W przypadku zmniejszenia wzmocnienia, i-VC modyfikuje ustawienia aparatu tak, aby nadal zapewnić maksymalne rozumienie mowy.

Technologia dostępna w wybranych aparatach Juna

> ChannelFree
> ARS Plus
> ARH Plus

> Redukcja Hałasów Transjentowych
> Speech Cue Priority
> Frequency Composition

> i-VC
> Komfort w samolocie
> Programy „Muzyka na żywo” i „Kino”