Aby otrzymać dofinansowanie na aparat słuchowy z NFZ, należy wykonać badanie słuchu w poradni mającej podpisaną umowę z NFZ, następnie udać się z otrzymanym zaświadczeniem do lekarza specjalisty, który wypisze skierowanie na aparat słuchowy. Skierowanie to należy dostarczyć do odpowiedniej placówki. Wysokość refundacji zależna jest od wieku pacjenta i stopnia niedosłuchu, zazwyczaj wynosi od 700 zł do 2000 zł na aparat słuchowy oraz od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Cena urządzenia zostaje pomniejszona o kwotę refundacji.

Dzięki temu, że mamy podpisaną umowę z NFZ, nasi pacjenci mają pewność, że kupując aparat słuchowy u nas, otrzymają na niego dofinansowanie. Wydajemy zaświadczenia, kierujemy do odpowiednich specjalistów i właściwych placówek NFZ.

Osoby z grupą inwalidzką bądź orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. W tym przypadku również wydajemy właściwe zaświadczenia i kierujemy do odpowiednich instytucji. Kwota refundacji zależna jest od wysokości dochodu przypadającego miesięcznie na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

NFZ