Badania słuchu

Oferujemy pełen zakres badań diagnostycznych, które są podstawą do doboru aparatu słuchowego bądź dalszej diagnostyki. Wykonujemy badania metodami obiektywnymi, niewymagającymi reakcji pacjenta, które można stosować u osób w każdym wieku, oraz metodami subiektywnymi, przy których konieczna jest współpraca pacjenta – dzięki odpowiedniej modyfikacji badania te możemy wykonywać także u najmłodszych. Specjalistyczne badanie jest kluczowe w postawieniu odpowiedniej diagnozy w zakresie problemów ze słuchem. Nasza oferta obejmuje:

Badania obiektywne

  • Audiometria impedancyjna (odruchy mięśnia strzemiączkowego i błony bębenkowej)
  • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA)
  • Otoemisja akustyczna TEAOE, DPOAE
  • Otoskopia
  • Tympanometria

Badania subiektywne

  • Audiometria tonalna
  • Audiometria słowna
  • Badanie parametrów szumu
  • Próby nadprogowe: Langenbecka, SISI, Test Sullivana

Dzięki szerokiemu zakresowi usług diagnostycznych, jesteśmy w stanie odpowiednio określić przyczynę problemów ze słuchem, niezależnie od tego, czy tkwi ona w zaniku komórek w ślimaku usznym, który jest konsekwencją naturalnych procesów zachodzących w organizmie, czy też w nieprawidłowości nerwu słuchowego.

Bezpłatne badania słuchu

Sonus-Med zaprasza na bezpłatne badanie słuchu, podczas którego zdiagnozujemy występujący problem oraz – jeśli okaże się konieczne protezowanie słuchu – zaproponujemy najlepsze rozwiązanie, a także wydamy zaświadczenie niezbędne do otrzymania dofinansowania na aparat słuchowy.

Dobór aparatu słuchowego

Nasze badania są podstawą w doborze optymalnego rozwiązania, dostosowanego indywidualnie do potrzeb pacjenta. Właściwe dopasowanie aparatu słuchowego zajmuje około trzech wizyt, podczas których stawiana jest diagnoza na podstawie specjalistycznych badań, przeprowadzany jest wywiad audiologiczny, przedstawiane są optymalne rozwiązania, wydawane jest zaświadczenie konieczne do uzyskania dofinansowania, wykonywany jest odcisk ucha pacjenta, a finalnie zaprogramowany zostaje aparat słuchowy.

Badania słuchu